Konsumenter

Tack vare den inre marknaden är det i dag mycket enklare för EU:s konsumenter och företag att köpa och sälja varor och tjänster över gränserna, både online och offline. Men detta kräver förtroende för marknaden, riktad lagstiftning och faktisk efterlevnad. 

EESK arbetar för att se till att konsumenterna har de rättigheter och det skydd de behöver. Vi identifierar och strävar också efter att bekämpa illojala och olagliga handelsmetoder. Utöver detta vill vi främja hållbara sätt att konsumera och producera.

Vårt årliga huvudevenemang, Europeiska konsumentdagen, som anordnats varje år sedan 1999, är den viktigaste mötesplatsen där konsumenter samlas för att påverka diskussionen inom EU.