Föreningen för tidigare ledamöter

This page is also available in

Efter sin mandatperiod kan EESK:s ledamöter bli medlemmar i föreningen för tidigare ledamöter i EESK. Kanslienheten ger administrativt stöd till föreningen. Föreningen håller sitt årsmöte i EESK:s lokaler. Varje år görs ett studiebesök i den medlemsstat som innehar EU-ordförandeskapet.

Ordförande: Roger Briesch

Vice ordförande/kassör: Valerio Salvatore

Vice ordförande: Henriks Danusēvičs

Protokoll

Ladda ner samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och föreningen för tidigare ledamöter (EN/FR)

Arbetsordning

Ladda ner arbetsordningen för föreningen för tidigare ledamöter (EN/FR)

Anmälan

Här finns anmälningsblanketten för föreningen för tidigare ledamöter i EESK (DE/EN/FR).

Downloads

Newsletter 2023

Newsletter 2022

Newsletter 2021

Newsletter 2020

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association