Föreningen för tidigare ledamöter

This page is also available in

Efter sin mandatperiod kan EESK:s ledamöter bli medlemmar i föreningen för tidigare ledamöter i EESK. Kanslienheten ger administrativt stöd till föreningen. Föreningen håller sitt årsmöte i EESK:s lokaler. Varje år görs ett studiebesök i den medlemsstat som innehar EU-ordförandeskapet.

Ordförande: Roger Briesch

Vice ordförande/kassör: Valerio Salvatore

Vice ordförande: Henriks Danusēvičs

Protokoll

Ladda ner samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och föreningen för tidigare ledamöter (EN/FR)

Arbetsordning

Ladda ner arbetsordningen för föreningen för tidigare ledamöter (EN/FR)

Anmälan

Här finns anmälningsblanketten för föreningen för tidigare ledamöter i EESK (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association