Föreningen för tidigare ledamöter

Efter sin mandatperiod kan EESK:s ledamöter bli medlemmar i föreningen för tidigare ledamöter i EESK. Kanslienheten ger administrativt stöd till föreningen. Föreningen håller sitt årsmöte i EESK:s lokaler. Varje år görs ett studiebesök i den medlemsstat som innehar EU-ordförandeskapet.

Ordförande: Roger Briesch

Vice ordförande/kassör: Valerio Salvatore

Vice ordförande: Henriks Danusēvičs

Protokoll

Ladda ner samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och föreningen för tidigare ledamöter (EN/FR)

Arbetsordning

Ladda ner arbetsordningen för föreningen för tidigare ledamöter (EN/FR)

Anmälan

Här finns anmälningsblanketten för föreningen för tidigare ledamöter i EESK (DE/EN/FR).

Downloads

Newsletter 2023
Newsletter 2022
Newsletter 2021
Newsletter 2020
Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members
Former Members Statutes
Application form for former members association