Förbindelser med nationella ekonomiska och sociala råd i Europeiska unionen

This page is also available in

EESK leder ett nätverk av nationella ekonomiska och sociala råd som alla delar ett uppdrag med EESK: att bidra till att bygga upp förtroende mellan medborgare och offentliga myndigheter. I de flesta av EU:s 27 medlemsstater finns det ett nationellt ekonomiskt och socialt råd som ser till att ekonomiska och sociala aktörer deltar i det offentliga beslutsfattandet.

De informella årliga sammanträdena mellan EU:s ekonomiska och sociala råds generalsekreterare och EESK har blivit huvudpelaren i detta långsiktiga och strukturerade samarbete. Sammanträdena skapar möjlighet att utbyta synpunkter om de olika institutionernas sammansättning, verksamhet och pågående arbete, dra nytta av bästa praxis samt diskutera aktuella europeiska frågor och ämnen som behandlas av alla ekonomiska och sociala råd.

Mot bakgrund av den pågående europeiska integrationen, den tekniska omvandlingen och den ständigt ökande globaliseringen har behovet av ett mer specifikt samarbete med inriktning på viktiga aktuella europeiska frågor blivit mer angeläget. I dag utmynnar den årliga samlingen av ordföranden och generalsekreterare vanligtvis i en gemensam förklaring som omfattar konkreta rekommendationer och förslag om EU:s politik som riktar sig till ordförandena för EU-institutionerna.