Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT)

This page is also available in

Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion (INT) behandlar en lång rad olika politikområden som rör näringsliv, konkurrens, tjänster, små och medelstora företag och företag inom den sociala ekonomin. Facksektionen diskuterar och antar också yttranden om forskning och innovation, konsumentskydd, nya utvecklingstendenser inom ekonomin såsom delningsekonomin och politiken för inre marknaden i allmänhet.

I frågor av särskild betydelse för den inre marknaden anordnar facksektionen offentliga hearingar för att samråda med ett så stort antal olika organisationer i det civila samhället som möjligt. Varje år sedan 1999 har facksektionen också anordnat ett av kommitténs huvudevenemang, nämligen Europeiska konsumentdagen.

Facksektionen har också en observationsgrupp för inre marknaden (OIM) som övervakar utvecklingen på den inre marknaden och föreslår sätt att undanröja hinder eller göra förbättringar. Den tillfälliga studiegruppen "Företag inom den sociala ekonomin", som också faller inom facksektionens behörighetsområde, samordnar kommitténs ståndpunkter i denna allt viktigare ekonomiska sektor.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 - Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence