EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 43
Januari 2020

I detta nummer:

 • Vad betyder ett namn: bekämpa klyftan mellan könen med hjälp av ortnamn
 • NAJA: ”Våld i hemmet är ett samhällsproblem, inte ett privat problem”
 • #mimmitkoodaa: att inta en av könssegregeringens högborgar – it-branschen
 • Brussels Binder: att ändra sammansättningen på debattpanelerna i Bryssel
December 2019

I detta nummer:

 • ”Brexit är bara en etapp och inte resans slut”
 • Kulturen kan vara en drivkraft för att stärka EU
 • ”Ett geostrategiskt och historiskt misstag”
 • EU-rättigheter och EU-medborgarskap bör inte vara till salu
Oktober 2019
 • ”Gemensamma krafter behövs för förändring”, säger Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly
 • FN:s globala migrationspakt ligger helt i linje med EU:s värden
 • Bättre kommunikation om Europa – centralt tema för det 13:e medieseminariet för det civila samhället
 • EESK efterlyser återigen en robustare struktur för den europeiska monetära unionen
Augusti 2019

I detta nummer:

 • Det finländska EU-ordförandeskapet lägger fram ett program som bygger på hållbarhet och välbefinnande
 • Conny Reuter, medordförande i EESK:s kontaktgrupp: ”Vi är här för att främja civil dialog i ett progressivt och inkluderande Europa”.
 • Det europeiska jordbruket bör utvecklas i riktning mot agroekologi.
 • Den cirkulära ekonomin: det är dags att utnyttja konsumenternas inflytande.
 • Utan en stark europeisk batteriindustri kan biltillverkare komma att lämna EU.
Juli 2019

I detta nummer:

 • Deltagarna under Det civila samhällets dagar försiktigt optimistiska om demokratins hållbarhet i Europa
 • EESK uppmanar till en socialt rättvis energiomställning och en permanent dialog med medborgarna
 • Storstilad start för Tour de France – EESK står värd för evenemang om ren rörlighet
 • Medierna bör sluta att skildra funktionsnedsättningar ur ett välgörenhetsperspektiv
Juni 2019

I detta nummer:

 • Kampen mot antisemitismen är även en kamp för ett demokratiskt och värdebaserat Europa 
 • EESK lägger fram förslag för att främja små och medelstora företags bidrag till bioekonomin
 • Artificiell intelligens i Europa: ingen får lämnas på efterkälken
 • Europas civila samhälle efterlyser ett politiskt engagemang för att uppnå likabehandling av kvinnor och män
Maj 2019

I detta nummer:

 • "Vi har fortfarande mycket att göra för att se till att personer med funktionsnedsättning i Europa kan rösta” – intervju med EESK-ledamot Krzysztof Pater
 • Upphovsmännen till det europeiska medborgarinitiativet ”Stoppa extremismen” bjuds in till EESK:s plenarsession
 • EESK stöder EU:s åtgärdsplan mot desinformation
April 2019
 •  Unga européer vill att demokratin och medborgardeltagandet i EU ska främjas i undervisningen och sociala medier
 • ”Ditt Europa, din mening” fyller tio år och är nu mer relevant än någonsin, säger initiativtagaren
 • ”Ditt Europa, din mening” ur tidigare deltagares perspektiv: en omvälvande upplevelse
 • En digital historik över ”Ditt Europa, din mening”
Mars 2019

I detta nummer:

 • ”Vi kämpar för allas vår framtid” förklarade klimataktivisten Greta Thunberg vid sitt besök vid EESK
 • EESK röstar för en EU-stödd anständig minimiinkomst
 • Kommissionsledamot Phil Hogan vid EESK: Beslutet om den gemensamma jordbrukspolitikens budget ligger nu hos medlagstiftarna
Februari 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier på besök hos EESK: ”Det värsta för Europa är att tiga”
 • En brexit utan avtal hotar flygteknikindustrins och den kemiska industrins livskraft
 • EESK efterlyser ett rättsligt erkännande av filantropisk verksamhet i EU
 • Det civila samhället vill övervaka EU:s frihandelsavtal närmare

Pages