EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 56
Februari 2021
 • Det är dags att agera och att ge ny mening åt ordet ”gemenskap”
 • EU följer noga genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket
 • EESK noterar att fattigdomen i EU skulle kunna halveras fram till 2030
 • Den nya migrationspakten: ”Detaljerna oroar”
Januari 2021

I detta nummer:

 • EESK välkomnar Sinéad Burke, framstående irländsk opinionsbildare i frågor som rör funktionsnedsättning
 • EU:s budget för perioden 2021–2027: EESK gläder sig över det civila samhällets inverkan
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: det är dags att vår demokrati kommer ikapp tekniken
 • EU:s nya migrations- och asylpakt: en försutten chans till en välbehövlig nystart
December 2020
 • Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin lägger i en högre växel när den går in i sin andra mandatperiod
 • EESK tar itu med bristerna i integrationen av invandrarkvinnor och invandrarbarn
 • Ett välmående, inkluderande och hållbart Europa står i centrum för EESK:s nya ordförandeprogram
 • Återhämtningsmedlen och budgeten kan inte hållas som gisslan!
November 2020

I detta nummer:

 • EESK väljer österrikiska Christa Schweng till sin högsta post
 • Christa Schweng: ”Det civila samhällets bidrag är en nödvändighet för att forma Europa till det bättre”
 • Cillian Lohan: ”Vi behöver ledarskap vi kan lita på”
 • Giulia Barbucci: ”Det är mycket viktigt att upprätthålla en sund och öppen budgetförvaltning”
 • Rekordmånga nya och kvinnliga ledamöter i EESK
Oktober 2020

I detta nummer:

 • EESK:s mandatperiod drar i gång med över 40 % nya ledamöter
 • Efter de ungas klimatstrejker är det dags att ge ungdomar en plats vid bordet
 • EESK redovisar sin syn på behovet av ett EU-instrument för minimilöner
 • Covid-19 är en tidsinställd bomb för Europas turistnäring
September 2020
 • EU-strategin för jämställdhet måste ta itu med covid-19-krisens negativa effekter för kvinnor
 • Artificiell intelligens – EU-lagstiftningen bör sätta säkra gränser för högrisktillämpningar
 • Global uppvärmning: EESK efterlyser nya skatteåtgärder för att minska koldioxidutsläppen
 • Covid-19-krisen: EESK anser att företagen i EU bör tänka över sina affärsmodeller
Juli 2020
 • Grassroots View – avsnitt 8: När arbetsmarknaden faller samman
 • 'Dessine-moi...' – artikelserie
 • EESK delar ut priset för medborgerlig solidaritet till projekt som bekämpar coronaviruset i alla medlemsstater och i Förenade kungariket
 • Förväntningarna är höga när Tyskland tar över EU‑ordförandeskapet
Juni 2020
 • Michel Barnier: ”Vi kan inte godta Förenade kungarikets försök att plocka russinen ur kakan när det gäller den inre marknadens fördelar”
 • EESK:s förslag till återhämtning och återuppbyggnad efter covid-19: mot en ny samhällsmodell
 • ”I can’t breathe”. EESK hedrar minnet av George Floyd
 • Investeringsplanen måste leva upp till ambitionerna i den gröna given
Maj 2020

I detta nummer:

 • EESK firar Europadagen online för första gången någonsin
 • EESK:s coronawebbinarier: EU och Afrika – en gemensam kamp mot covid-19-pandemin
 • Livslångt lärande kräver robustare offentlig finansiering
 • EESK efterlyser en anpassning av sysselsättningsriktlinjerna för 2020 med tanke på covid-19-pandemin
April 2020
 • Vad är vi nu? Antingen en union eller ingenting. Uttalande från EESK om covid-19-pandemin
 • Insatser mot coronaviruset: Kommissionens förslag om användning av EU:s solidaritetsfond går inte tillräckligt långt
 • Insatser mot coronaviruset: EESK efterlyser en bredare europeisk investeringsplan
 • Luftfart: EESK stöder ett tillfälligt undantag från EU-reglerna om tilldelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser

Pages