Sektioner och andra organ

This page is also available in

EESK har sex facksektioner som är specialiserade på specifika frågor av relevans för medborgarna i Europeiska unionen, alltifrån sociala och ekonomiska frågor till energi, miljö, utrikespolitik eller den inre marknaden. Ledamöterna deltar i en eller flera av dessa facksektioner beroende på deras särskilda kompetensområden och det är här som mycket av det förberedande arbetet med yttrandena utförs. Kommittén har också ett rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI), som hjälper EU:s näringsliv att förutse och anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen.

EESK har följande facksektioner/utskott:

EESK har även inrättat tre särskilda observationsgrupper – för den inre marknaden (OIM), för arbetsmarknaden (OAM) för hållbar utveckling (OHU) – samt  gruppen för den europeiska planeringsterminen och  gruppen för grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

En kontaktgrupp har inrättats som samverkar med europeiska organisationer och nätverk i det civila samhället och följer upp gemensamma initiativ.