Sektioner och andra organ

EESK har sex sektioner som är specialiserade på specifika frågor av relevans för medborgarna i Europeiska unionen, alltifrån sociala och ekonomiska frågor till energi, miljö, utrikespolitik eller den inre marknaden. Ledamöterna deltar i en eller flera av dessa sektioner beroende på deras särskilda kompetensområden och det är här som mycket av det förberedande arbetet med yttrandena utförs. Kommittén har också ett rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI), som hjälper EU:s näringsliv att förutse och anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen.

EESK har följande sektioner/utskott:

EESK har även inrättat tre specialiserade observationsgrupper – för den digitala omvandlingen och den inre marknaden (ODIM), för arbetsmarknaden (OAM) och för hållbar utveckling (OHU) – samt den tillfälliga arbetsgruppen för den europeiska planeringsterminen och den tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

En kontaktgrupp har inrättats som samverkar med europeiska organisationer och nätverk i det civila samhället och följer upp gemensamma initiativ.