EESK står vid Ukrainas sida – det organiserade civila samhället i solidaritet och handling

Ledamöterna i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén fördömer den ryska regeringens oberättigade och oprovocerade invasion av Ukraina, uttrycker sin solidaritet med det ukrainska folket och kräver kraftfulla åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå i en anda av enighet i denna dramatiska tid.

Vid plenarsammanträdet den 24 mars antog EESK en resolution om kriget i Ukraina och dess ekonomiska och sociala konsekvenser.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) resolution om kriget i Ukraina och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser