Sektorsgrupperingen "Den sociala ekonomin"

This page is also available in

Sektorsgrupperingen för social ekonomi består av medlemmar från gruppen Mångfald Europa och från Arbetsgivargruppen, som företräder kooperativ, ömsesidiga bolag, sammanslutningar, stiftelser och sociala icke-statliga organisationer.

Sektorn för den sociala ekonomin omfattar en rad begrepp som används i de olika medlemsstaterna, t.ex. "den solidariska ekonomin" och "den tredje sektorn". Alla företag i den sociala ekonomin bygger på gemensamma värderingar som solidaritet, social sammanhållning, individens företräde framför kapitalet, socialt ansvar, demokratisk förvaltning och det faktum att de inte är vinstdrivande och att eventuella vinster återinvesteras i företaget och samhället.

Den sociala ekonomin är således ett annat sätt att bedriva företag, som kontinuerligt sammanför allmänintresse, ekonomiska resultat, sociala aspekter och demokratisk verksamhet, samtidigt som den står för tio procent av hela det europeiska näringslivet, med två miljoner företag och sex procent av EU:s sysselsättning. Den sociala ekonomin är därmed en viktig del av den europeiska socioekonomiska modellen.

Sektorsgrupperingens sekretariat sköts av gruppen Mångfald Europa.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration