Den inre marknaden

Den inre marknaden är visserligen en av EU:s viktigaste landvinningar, men den har fortfarande sina stötestenar. Sedan den inre marknaden lanserades 1992 har EESK aktivt medverkat i insatserna för att göra den fullt operativ, till gagn för Europas medborgare.

Den digitala inre marknaden tillhandahåller några av de mest påtagliga fördelarna med det europeiska projektet och återskapar på så sätt också kontakten mellan medborgarna och EU genom att skapa en gränsöverskridande onlinemarknad utan hinder.