The European Economic and Social Committee (EESC) is the voice of organised civil society in Europe.

It represents employers, workers and civil society organisations. The expertise of its 329 members helps optimise the quality of EU policies and legislation.

OPINIONS IN THE SPOTLIGHT

PLENARY SESSIONS

Current plenary session

Previous plenary session

GROUPS

EESC Members work in 3 groups representing Employers (Group I),
Workers (Group II) and Civil Society Organisations (Group III).

SECTIONS

The EESC has six specialised sections and a Consultative Commission on Industrial Change. More about the sections and the CCMI

ACCESS EESC DOCUMENTS

EESC INFO NEWSLETTER

 • I detta nummer:

  • #CivSocWeek äger rum den 4–7 mars
  • Emilie Prouzet: Långsiktig konkurrenskraft, kartläggningsfaktorer och aktörer som stakar ut vägen framåt
  • Ana Gomes: Hur vi höjer oss över extremhögern i Europa – vilka är orsakerna till dess framväxt och hur kan vi bekämpa den?
  • Ukraina, två år senare
 • I detta nummer:

  • Till minne av Jacques Delors: Sebastien Maillard, direktör för Jacques Delors-institutet, och Lorenzo Consoli, EU-korrespondent, hyllar Europeiska kommissionens f.d. ordförande
  • COP28: Det civila samhället kommer att verka för ytterligare åtgärder för att rädda klimatet
  • EU-intyget om funktionsnedsättning: ett steg närmare fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning i EU
  • EESK efterlyser fler politiska insatser för att få ett slut på hemlösheten