Arbetsgivargruppen (grupp I)

This page is also available in

Arbetsgivargruppen (Grupp I) sammanför företagare och representanter för företagarsammanslutningar verksamma inom industri, handel, tjänster och jordbruk i Europeiska unionens medlemsstater. Våra ledamöter är verksamma inom näringslivet och vet hur situationen ser ut i det verkliga livet. De är genuint beslutna att använda sina egna erfarenheter väl för att driva EU-projektet framåt.

Vi främjar den europeiska integrationen genom att stödja utvecklingen av våra företag, som spelar en nyckelroll i utvecklingen av ett blomstrande samhälle och skapandet av arbetstillfällen.

I dessa svåra ekonomiska tider är EESK den enda EU-institutionen som för samman företagare och personer som deltar fullt ut i det ekonomiska och sociala livet i sina hemländer. Vi gör företagens röst hörd på europeisk nivå.

Vi har ett nära samarbete med Europas fem största företagarorganisationer – BusinessEurope, CEEP, Eurochambres, EuroCommerce och UEAPME. Även många av våra egna medlemmar ingår i dessa organisationer.

See also