Observationsgruppen för arbetsmarknaden (OAM)

This page is also available in

Syftet med observationsgruppen för arbetsmarknaden (OAM) är att identifiera och analysera tendenser och utmaningar på arbetsmarknaden och tillföra mervärde till EESK:s arbete och sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC).

OAM har funnits sedan 2007. Dess medlemmar omfattar en ordförande och två vice ordförande från SOC-sektionen som roterar efter två och ett halvt år mellan Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen och gruppen Mångfald Europa. I syfte att trygga synergieffekter inom EESK har observationsgruppen för arbetsmarknaden medlemmar från alla EESK:s sektioner.

I samtliga EU-medlemsstater pågår det genomgripande förändringar av arbetsmarknadens strukturer och mekanismer och av arbetsmarknadsrelationerna. I centrum för denna förändringsprocess står olika fenomen som OAM tar upp i sina analyser. Observationsgruppen undersöker utmaningar och tendenser på arbetsmarknaden, samlar in exempel på god praxis och utarbetar rapporter eller undersökningar om aktuella frågor. Den anordnar också offentliga evenemang samt interna möten och uppmuntrar till diskussioner mellan institutionerna, intressenter inom samhälle och näringsliv, organisationer inom det civila samhället och universitetsvärlden.

Den arbetar med olika centrala frågor såsom ungdomssysselsättning, integration av flyktingar och asylsökande på arbetsmarknaden, integrering av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden och yrkesutbildning, hur digitaliseringen och miljöanpassningen av ekonomin påverkar sysselsättning och färdigheter samt rättvis arbetskraftsrörlighet.

Downloads

LMO work programme 2020-2023

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office