Priset till det civila samhället

Belöning av goda initiativ i det civila samhället

Syftet med EESK:s pris till det civila samhället, som inrättades 2006, är att belöna och uppmuntra konkreta resultat och initiativ från civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer på alla nivåer, europeisk, nationell, regional och lokal nivå, som i stor utsträckning bidrar till att främja den europeiska identiteten och integrationen.

Sådana resultat och initiativ ska vara kreativa och nyskapande och ha en långvarig positiv påverkan på allmänhetens bild av EU och integrationsprocessen.

Det specifika temat för varje upplaga av priset fastställs av EESK:s ordförande.

Genom att dela ut priset vill kommittén uppmärksamma hur det civila samhället och/eller enskilda personer på ett avgörande sätt kan bidra till att skapa en europeisk identitet och ett EU-medborgarskap som omfattar de gemensamma värden som ligger till grund för den europeiska integrationen.

För mer information om EESK:s pris till det civila samhället, kontakta Priset till det civila samhället