Rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI)

This page is also available in

Rådgivande utskottet för industriell omvandling (känt under den franska förkortningen CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) undersöker, övervakar och bemöter förändringar inom ett stort antal sektorer i enlighet med den europeiska ekonomiska och sociala modellens värderingar.

CCMI är efterföljaren till Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG) rådgivande kommitté, som lades ner den 23 juli 2002. CCMI är ett separat organ inom EESK vars ansvarsområde omfattar alla industrisektorer inom både tillverkning och tjänster.

CCMI består av EESK-ledamöter och externa delegater.
Delegaterna utnämns av EESK och kommer från branschorganisationer som företräder det organiserade civila samhället på europeisk nivå.

CCMI:s ordförande är ledamot av EESK och medordföranden är en delegat.

CCMI:s verksamhetsområde:

  • Att fortsätta att bevaka de områden av kol- och stålindustrin och dess produktions- och konsumtionskedjor där EU är verksamt.
  • Att undersöka den industriella omvandlingens konsekvenser för andra industri- och tjänstesektorer och, mer allmänt, på områden som sysselsättning, social- och strukturpolitik, hållbar utveckling, energiomställning osv.
  • Numera också att undersöka den digitala omvandlingen inom industrin och dess effekter inom olika sektorer och på samhället, exempelvis på tjänste- och finanssektorn, bilindustrin, hälso- och sjukvårdssektorn och konsekvenserna av den digitala omvandlingen inom industrin för utbildning, offentlig-privata partnerskap, social och civil dialog och den allmänna övergången från Industri 4.0 till Samhälle 4.0.

CCMI kan uttrycka sina åsikter genom att utarbeta obligatoriska yttranden i enlighet med fördraget, icke-obligatoriska yttranden och förberedande yttranden på begäran av Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt yttranden på eget initiativ, informationsrapporter och genom att anordna hearingar och konferenser.

Utskottet bedriver ett nära samarbete med EU:s övriga institutioner och byråer samt med organisationer inom alla sektorer.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports