Vårt arbete

This page is also available in

EESK offentliggör mellan 160 och 190 yttranden och informationsrapporter per år. Av dessa är 70 % svar på remisser från rådet, kommissionen och Europaparlamentet. 21 % är yttranden på eget initiativ och informationsrapporter och 9 % är förberedande yttranden som i allmänhet utarbetas på begäran av det land som innehar EU:s ordförandeskap.

Kommittén anordnar också ett antal årliga initiativ och evenemang med fokus på det civila samhället och medborgarnas deltagande, t.ex. priset till det civila samhället, det civila samhällets dagar, ungdomsplenarsessionen Ditt Europa, din mening och Europeiska medborgarinitiativets dag.

Yttranden och informationsrapporter

Dokument

Publikationer och andra arbeten

Det civila samhället och medborgarnas deltagande