Ledamöter och grupper

This page is also available in

Kommittén har 329 ledamöter från samtliga EU-medlemsstater, vilka utnämns för en mandatperiod på fem år som kan förlängas. Den nuvarande mandatperioden inleddes i oktober 2015 och sträcker sig till september 2020. Medlemmarna nomineras av sina nationella regeringar och tillsätts av Europeiska unionens råd. De är oberoende och fullgör sina skyldigheter i alla EU-medborgares intresse. Antalet ledamöter per land står i proportion till landets befolkning.

Ledamöterna arbetar i tre grupper som företräder ”arbetsgivare” (grupp I),”arbetstagare”  (grupp II) och ”Mångfald Europa” (jordbrukare, fria yrkesutövare, konsumenter osv. – grupp III). Varje grupp har sitt eget sekretariat. EESK-ledamöterna väljer själva vilken grupp de vill tillhöra.

Kommitténs ledamöter kan på frivillig basis bilda sektorsgrupperingar som företräder olika ekonomiska och sociala intressen i det organiserade civila samhället i EU, där ledamöter från alla tre grupper ingår.