Det europeiska medborgarinitiativet

This page is also available in

Sedan den 1 april 2012 åtnjuter europeiska medborgare en ny rättighet som ger dem en starkare röst: det europeiska medborgarinitiativet. Genom att samla in en miljon underskrifter i hela Europa kan de uppmana EU-kommissionen att föreslå ny eller ändra befintlig EU-lagstiftning.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som är en förespråkare för medborgarnas rätt till deltagande och det civila samhällets röst, stödde idén om ett medborgarinitiativ ända från början och kämpade för en enkel och begriplig uppsättning regler, vilket vi framförde i de två yttranden som vi antagit om det europeiska medborgarinitiativet.

Kort sagt uppfattar EESK sin roll som tvåfaldig:

  • Kommittén som kontaktpunkt:  Kommittén är beredd att fungera som plattform för dialog och information under förberedelserna för ett initiativ eller under ett initiativs gång, som en kontaktpunkt som gör det möjligt för deltagarna i ett medborgarinitiativ att utveckla sina nätverk, eventuellt träffas m.m.
  • Kommittén som institutionell ledsagare: Kommittén erbjuder sig att bistå kommissionen genom att utfärda ett yttrande för att hjälpa den att bedöma ett framgångsrikt initiativ. EESK erbjuder sig även att samarbeta med kommissionen och Europaparlamentet för att anordna hearingar om sådana framgångsrika initiativ.

För mer information om medborgarinitiativet, vänligen kontakta citizensinitiative.

Downloads

Europeiska demokratipasset - 2020