Observationsgruppen för den digitala omvandlingen och den inre marknaden

This page is also available in

Observationsgruppen för den digitala omvandlingen och den inre marknaden inrättades i syfte att ge EESK en flexibel och övergripande struktur som gör det möjligt att

  • analysera hur den digitala inre marknaden fungerar,
  • identifiera brister och hinder, och
  • föreslå lösningar.

Observationsgruppen är inriktad på utvecklingen av EU:s digitala inre marknad och täcker EESK:s verksamhet i fråga om artificiell intelligens och den digitala agendan.

Eftersom det är ett nyinrättat organ förväntas det använda nya och innovativa arbetsmetoder.

Downloads

DSMO work programme 2020-2023