Sektorsgrupperingen "Konsumenter och miljö"

This page is also available in

Sektorsgrupperingen för konsumenter och miljö består för närvarande av medlemmar från gruppen Mångfald Europa (grupp III), varav de flesta företräder konsument- eller miljöorganisationer eller är experter på dessa områden.

Sektorsgrupperingen har som främsta målsättning att diskutera dokument som lagts fram av kommissionen och se till att konsumenternas rättigheter och miljöskyddet beaktas i hela EESK:s arbete. Det är ett forum där deltagarna diskuterar den politik som genomförs i deras länder.

Sektorsgrupperingens sekretariat sköts av gruppen Mångfald Europa.

Downloads

Article 54 Internal Rules