You are here

Sektorsgrupperingen "Konsumenter och miljö"

Sektorsgrupperingen för konsumenter och miljö består för närvarande av medlemmar från Övriga intressegrupper (grupp III), varav de flesta företräder konsument- eller miljöorganisationer eller är experter på dessa områden.

Sektorsgrupperingen har som främsta målsättning att diskutera dokument som lagts fram av kommissionen och se till att konsumenternas rättigheter och miljöskyddet beaktas i hela EESK:s arbete. Det är ett forum där deltagarna diskuterar den politik som genomförs i deras länder.

Sektorsgrupperingens sekretariat sköts av Övriga intressegrupper. Sektorsgrupperingen har byggt upp ett särskilt nära samarbete med sektorsgrupperingen för jordbrukare.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules