Kategorin ”Konsumenter och miljö”

This page is also available in

Kategorin ”Konsumenter och miljö” består för närvarande uteslutande av medlemmar från Gruppen för civilsamhällesorganisationer (grupp III), varav de flesta företräder konsument- eller miljöorganisationer eller är experter på dessa områden. De flesta av dem är också medlemmar i INT-, TEN-, SOC- och ECO-sektionerna.

Kategorin har som främsta målsättning att diskutera förslag som lagts fram av kommissionen och se till att konsumenternas rättigheter och miljöskyddet beaktas i all EESK-verksamhet. Kategorin är ett forum där deltagarna kan diskutera den politik som genomförs i deras länder.

Kategorins sekretariat sköts av Gruppen för civilsamhällesorganisationer.