Kategorin ”Konsumenter och miljö”

Kategorin ”Konsumenter och miljö” består för närvarande uteslutande av medlemmar från Gruppen för civilsamhällesorganisationer (grupp III), varav de flesta företräder konsument- eller miljöorganisationer eller är experter på dessa områden. De flesta av dem är också medlemmar i INT-, TEN-, SOC- och ECO-sektionerna.

Kategorin har som främsta målsättning att diskutera förslag som lagts fram av kommissionen och se till att konsumenternas rättigheter och miljöskyddet beaktas i all EESK-verksamhet. Kategorin är ett forum där deltagarna kan diskutera den politik som genomförs i deras länder.

Kategorins sekretariat sköts av Gruppen för civilsamhällesorganisationer.