Sektionen för yttre förbindelser (REX)

This page is also available in

Kärnverksamheten för sektionen för yttre förbindelser (REX) är bl.a. att övervaka EU:s yttre åtgärder genom att föra en dialog med det civila samhällets organisationer i länder och regioner utanför EU som EU har formella förbindelser med, framför allt i kandidatländerna och i EU:s grannskap. Sektionen övervakar aktivt EU:s handels- och utvecklingspolitik.

EESK:s yttre förbindelser är huvudsakligen resultatet av uppdrag som erhållits genom internationella avtal som EU undertecknat med tredjeländer, eller av beslut som fattas på toppmöten mellan statschefer. REX-sektionen samarbetar med AKS-länderna, länderna i Latinamerika och Karibien, USA, Kanada, partnerna i Europa–Medelhavsområdet, Ukraina, Georgien, Moldavien, Turkiet, västra Balkan, Ryssland, Kina, Japan och Sydkorea.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022