Sektionen för yttre förbindelser (REX)

This page is also available in

EESK:s sektion för yttre förbindelser (REX) har till uppgift att övervaka EU:s yttre verksamhet genom en dialog med det civila samhällets organisationer från länder och regioner utanför EU med vilka EU har formella förbindelser. Sektionen följer också aktivt EU:s handels- och utvecklingspolitik.

  1. REX-sektionen har ett flertal uppföljningskommittéer som består av EESK-ledamöter och som bevakar utvecklingen och styr REX-sektionens arbete inom dessa olika områden.
  2. Gemensamma rådgivande kommittéer består av EESK-ledamöter och organisationer i det civila samhället i ett land med vilket EU har undertecknat ett associeringsavtal eller liknande avtal. Deras uppgift är att anta rekommendationer från det civila samhällets företrädare om olika aspekter som rör de bilaterala förbindelserna. Rådgivande kommittéer har en liknande roll, men de berör en grupp länder snarare än ett enda land.
  3. Plattformar för det civila samhället liknar de gemensamma rådgivande kommittéerna, men deras EU-medlemmar omfattar andra organisationer i det europeiska civila samhället, utöver EESK. De härrör från associeringsavtal med östliga partnerländer.
  4. EESK driver en rundabordskonferens med Kinas ekonomiska och sociala råd.
  5. Inhemska rådgivande grupper är organ som inrättats inom ramen för frihandelsavtal eller kapitel om frihandel i associeringsavtal. De har till uppgift att ge råd till kommissionens GD Handel om kapitlen om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalen. De är inte bilaterala organ. EU:s motparter i frihandelsavtal har egna inhemska rådgivande grupper som ger respektive nationell regering råd. Både EU:s inhemska rådgivande grupper och deras motsvarigheter kan anordna möten mellan de inhemska rådgivande grupperna. EESK (REX-sektionen) fungerar som sekretariat för EU:s inhemska rådgivande grupper.

Downloads

External Relations Section - Presentation brochure

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022