Ditt Europa, din mening!

Ditt Europa, din mening! Ditt Europa, din mening! är EESK:s årliga ungdomsevenemang. Det började 2010 med målet att föra ungdomar närmare Europeiska unionen. Varje år kommer elever i åldern 16–18 år från alla EU:s medlemsstater och kandidatländer till Bryssel i två dagar och arbetar tillsammans för att utarbeta resolutioner som sedan vidarebefordras till EU-institutionerna. Dessa resolutioner innehåller deras idéer, förslag och förhoppningar för deras framtid som EU-medborgare. Alla gymnasieskolor i Europa kan ansöka om att få skicka tre elever att delta i Ditt Europa, din mening! – nästa år kan det bli din skola