Digital förändring och informationssamhället

This page is also available in

Informationstekniken är på frammarsch överallt, men dess potential för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och framför allt förbättrad livskvalitet för EU-medborgarna har ännu inte utnyttjats fullt ut.

En av de främsta prioriteringarna för sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) på det digitala området är därför genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden, och därigenom skapandet av en fungerande digital inre marknad.

I sina yttranden framför EESK det civila samhällets farhågor och förväntningar när det gäller inverkan på arbetsmarknaden.

It-säkerhet är också en central fråga: varje dag orsakar it-säkerhetsincidenter allvarlig ekonomisk skada för de europeiska företagen och ekonomin som helhet och undergräver medborgarnas och de ekonomiska aktörernas förtroende för det digitala samhället.

Andra viktiga frågor som EESK behandlar, både i yttranden och genom direkta kontakter med berörda parter, är utbildning på det digitala området, det digitala områdets attraktivitet för kvinnor, digitaliseringens konsekvenser för arbetsvillkoren, tillgänglighet och skydd av användarna, särskilt barn och personer med funktionsnedsättning.

TEN-sektionen övervakar fortlöpande den digitala klyftan och främjar lika tillgång för alla: ett stort antal europeiska hushåll saknar fortfarande internetanslutning.