Категория „Потребители и околна среда“

This page is also available in

Понастоящем категория „Потребители и околна среда“ се състои от всички членове на група „Организации на гражданското общество“ (ІІІ група), повечето от които представляват организации на потребителите и екологични организации или са експерти в тези области. Повечето от тях са и членове на секции INT, TEN, SOC и ECO.

Основната цел на категорията е да обсъжда предложенията за текстове, направени от Европейската комисия, и да гарантира, че правата на потребителите и опазването на околната среда се вземат предвид във всички дейности на ЕИСК. Категорията е форум за обмен между участниците относно политиките, прилагани в държавите членки, от които идват.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Организации на гражданското общество“.