Категория „Потребители и околна среда“

This page is also available in

Понастоящем категория „Потребители и околна среда“ се състои от членове на група „Многообразие Европа“  (ІІІ група), повечето от които представляват организации на потребителите и екологични организации или са експерти в тези области.

Основната цел на тази категория е да обсъжда документи, предложени от Европейската комисия, и да следи за това правата на потребителите и опазването на околната среда да се вземат предвид във всички дейности на ЕИСК. Тя представлява форум, на който участниците обсъждат политиките, прилагани в техните страни.

Секретариатът на категорията се осигурява от група „Многообразие Европа“. 

Downloads

Article 54 Internal Rules