Група „Работодатели“ (I група)

This page is also available in

Група „Работодатели“ (I група) обединява предприемачи и представители на сдружения на предприемачите от сферата на промишлеността, търговията, услугите и селското стопанство в държавите – членки на ЕС. Нашите членове идват от света на бизнеса и са в досег с реалностите на ежедневието. Поели са истински ангажимент да използват опита си в полза на европейския проект.

Насърчаваме европейската интеграция, подкрепяйки нашите предприятия, които имат ключова роля за развитието на благоденстващо общество и създаването на работни места.

В тези времена на икономически предизвикателства ЕИСК е единствената европейска институция, която обединява предприемачи и напълно отдадени на икономическия и социалния живот хора. Благодарение на нас гласът на бизнеса се чува в Европа.

Работим в тясно сътрудничество с петте основни стопански организации в Европа: BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce и UEAPME. На практика в редиците на тези организации се намират и много от нашите членове.

See also