Европейска гражданска инициатива

This page is also available in

От 1 април 2012 г. европейските граждани се ползват с ново право, което им дава по-силен глас: Европейската гражданска инициатива (ЕГИ). След като съберат един милион подписа в цяла Европа, те ще могат да приканят Европейската комисия да предложи ново европейско законодателство или да направи промени във вече съществуващото.

Европейският икономически и социален комитет като застъпник на правото на гражданите на участие и като изразител на гражданското общество подкрепя идеята за гражданска инициатива още от самото начало и се бори за прост и разбираем набор от правила, както е изложил в две свои приети становища относно ЕГИ.

Накратко, ЕИСК вижда своята роля в две направления:

  • Комитета като посредник: По време на подготовката или в хода на текуща инициатива Комитетът е готов в качеството си на платформа за диалог и информация да бъде посредник, който улеснява гражданските инициативи, като им дава възможност да се свързват в мрежа, евентуално да организират срещи и т.н.
  • Комитетът като институционален помощник: Комитетът предлага да подкрепя Комисията, като излиза със становище, за да я подпомогне при оценката на дадена успешна инициатива. Освен това ЕИСК предлага на Комисията и на Европейския парламент да им съдейства за организиране на изслушвания по успешни инициативи.

За повече информация относно Европейската гражданска инициатива свържете се с citizensinitiative.

Downloads

Европейски паспорт за демокрация - 2020