Европейска гражданска инициатива

This page is also available in

От 1 април 2012 г. европейските граждани се ползват с ново право, което им дава възможност да направят така, че техният глас да се чува по-добре: Европейската гражданска инициатива (ЕГИ). То беше въведена в член 11 от Договора от Лисабон и дава на гражданите, които успеят да съберат най-малко 1 милиона подписа от най-малко седем държави членки, правото да поискат от Европейската комисия да предложи ново европейско законодателство или да промени съществуващите закони (с изключение на първичното право).

Общата правна рамка за европейските граждански инициативи е определена в Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива и приложенията към него .

В качеството си на застъпник за правото на гражданите да участват и глас на гражданското общество, ЕИСК подкрепи идеята за гражданска инициатива от самото начало и се бори за прост и разбираем набор от правила, както е посочено в приетите от него становища относно ЕГИ:

ЕИСК играе активна роля в популяризирането на ЕГИ и поддържането на контакти със заинтересованите страни, като организира годишна конференция, денят на ЕГИ, и други информационни семинари по въпроса. Той играе също водеща роля в междуинституционалното сътрудничество между компетентните администрации на ЕС. Накратко, ЕИСК вижда своята роля по два начина:

  • като фасилитатор на нови инициативи, предоставящ платформа за диалог и информация, обединяваща заинтересованите организатори или предлагаща домакинство на срещи, в ролята си на дом на гражданското общество;
  • като институционален наставник, предлагащ съдействието си на Комисията във фазата на оценка на ЕГИ, чрез съвместно организиране на публични изслушвания и/или изготвящ становища относно успешни ЕГИ, преди оценката на Комисията, като част от нормалната си консултативна функция.

За повече информация относно свързаните с ЕГИ услуги в ЕИСК, моля вижте нашия раздел „ЕГИ в ЕИСК“ или нашата публикация Европейски паспорт за демокрация , или се свържете със секретариата на ЕГИ чрез нашия формуляр за контакт.

Не се колебайте да посетите официалния уебсайт на Европейската комисия за ЕГИ, за да получите пълна информация относно инструмента Европейската гражданска инициатива, включително за начина, по който той функционира, последните новини и всички регистрирани успешни, текущи и минали инициативи.

Downloads

Европейски паспорт за демокрация - 2020