Асоциация на бившите членове

This page is also available in

След изтичането на мандата си членовете на ЕИСК могат да се присъединят към Асоциацията на бившите членове на ЕИСК. Отдел „Административно обслужване“ оказва административна подкрепа на асоциацията. Тя провежда годишното си общо събрание в сградите на ЕИСК. Всяка година се организира проучвателно посещение в държавата членка, която държи ротационното председателство на ЕС.

Председател: Роже Бриш

Заместник-председател/ковчежник: Валерио Салваторе

Заместник-председател: Хенрикс Данусевич

Протокол

Изтеглете Споразумението за сътрудничество между Европейския икономически и социален комитет и Асоциацията на бившите членове (EN/FR).

Правилник за дейността

Изтеглете Правилника за дейността на Асоциацията на бившите членове (EN/FR).

Записване

Тук можете да намерите формуляра за записване в Асоциацията на бившите членове на ЕИСК (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association