Твоята Европа, твоето мнение!

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишната младежка проява на ЕИСК. Тя се провежда от 2010 г. насам с цел да свързва младите хора с Европейския съюз. Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави членки на ЕС и страните кандидатки идват в Брюксел за два дни и съвместно изготвят резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции те изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани. Всички средни училища в Европа могат да кандидатстват и да изпратят по трима ученици за участие в „Твоята Европа, твоето мнение“. През следващата година може да е твоето училище!