ПОТРЕБИТЕЛИ

This page is also available in

Благодарение на единния пазар, днес европейските потребители и предприятия могат много по-лесно да купуват и продават стоки и услуги зад граница както онлайн, така и офлайн. Това обаче предполага наличието на доверие в пазара, специално законодателство и ефективно привеждане в изпълнение. 

ЕИСК се стреми да гарантира, че потребителите разполагат с нужните им права и защита. Освен това ние идентифицираме нелоялни и незаконни търговски практики и се стремим да им противодействаме. Насърчаваме и устойчиви начини за производство и потребление.

Емблематичната ни годишна проява, Европейският ден на потребителите, която се провежда ежегодно от 1999 г. насам, е форумът на потребителите, които се събират, за да повлияят на европейския дебат.