Младежки кръгли маси, посветени на климата и устойчивостта

This page is also available in

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Младежките кръгли маси, посветени на климата и устойчивостта, предоставят възможност за редувен, структуриран и съдържателен диалог между младите хора и отговорните за вземането на решения в ЕС, стартирани след приемането на становището на ЕИСК „Към структурирано участие на младежта в процеса на вземане на решения в ЕС относно климата и устойчивостта“.

Младежките кръгли маси на ЕС се провеждат два пъти годишно. Домакин е Европейският икономически и социален комитет в сътрудничество с Европейския младежки форум, Generation Climate Europe и Европейската комисия. Всяка кръгла маса на ЕС е посветена на конкретна тема, свързана с климата и устойчивостта, и всеки път група от около десет младежки представители се срещат с комисаря, в чието портофолио попада предметът на дискусията.

Основна характеристика на младежките кръгли маси е механзмът за последващи действия, създаден, за да се гарантира, че исканията на младите хора се вземат надлежно предвид от Европейската комисия. След всяка проява младежките представители представят на съответния комисар документ с няколко искания в конкретната област на политика. Комисарят, с подкрепата на съответните генерални дирекции, се ангажира да предостави ясен отговор в писмена форма на исканията през следващия месец. Впоследствие и двата документа се публикуват на уебсайта на проявата.

За да следите проявите, не е необходимо да се регистрирате, тъй като те винаги се излъчват на нашия уебсайт, гледайте ги на живо и се включете в дебата!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!