заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за бюджета

EESC vice president in charge of budget - Krzysztof Pater

Кшищоф Патер е член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 2006 г. Той беше председател на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) от 2008 г. до 2010 г. и председател на Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ) от 2010 г. до 2013 г. и от 2018 г. до 2020 г.

В родината си — Полша, Кшищоф Патер играе важна роля в реформата на полската пенсионна система в края на 90-те години на миналия век и спомага за оформянето на концепцията за стълбовете на финансиране на новата система. Той работи и в новосъздадения пенсионен сектор, а след това като независим консултант на публични, научни и частни институции и като университетски преподавател.

През ноември 2001 г. г-н Патер е назначен за заместник-държавен секретар по въпросите на труда и социалната политика, а през май 2004 г. става министър на социалната политика в полското правителство. От януари 2006 г. до ноември 2015 г. е и постоянен съветник на полската парламентарна комисия по социална политика, а от януари 2016 г. — постоянен съветник на полската парламентарна комисия по петициите.

Г-н Патер е активен член на Съюза на полското скаутско движение (ZHP) в продължение на над 45 години и миналата година става негов председател. През 2005 г. е удостоен със „Златен кръст за заслуги“ от президента на Полша за заслугите си в образователната работа с децата и младите хора.

Г-н Патер притежава диплома за магистърска степен от Висшето училище по икономика във Варшава SGH.

Членува в секции ECO и REX.

Докладчик по редица становища, сред които:

Downloads

Krzysztof PATER: Vice-President in charge of Budget - Mandate 2023-2025 - BIO
Speech Krzysztof Pater at inaugural session
Declaration of Interest - Krzysztof Pater