Политики

ЕИСК работи в широк кръг от области – от социални въпроси до икономическа и парична политика, енергетика и устойчивост. Областите, в които консултацията с ЕИСК е задължителна, са определени в Договорите.

Раздел „Във фокуса“ представя конкретните теми и инициативи, по които ЕИСК работи в момента. Понастоящем те включват: