Категория „Свободни професии“

This page is also available in

През септември 2017 г. ЕИСК официално учреди категория „Свободни професии“, която обединява негови членове от професионалните организации или такива със свободни професии. Категорията започна дейността си на 1 януари 2018 г. Тя обхваща членове от шест държави членки от северните, южните, източните и западните части на Европейския съюз. Членовете ѝ ще заседават три пъти годишно, за да следят и обсъждат последните политически и законодателни промени на европейско равнище, които засягат упражняването на свободните професии. Преди тази дейност се осъществяваше от членовете в рамките на категория, която обхващаше представители на МСП и занаятите. Решението за създаване на отделна категория за свободните професии свидетелства за подновения ангажимент към същинската цел на категорията – да се гарантира, че професиите се развиват на обща основа, което в идните години ще им позволи да достигнат своя потенциал в Европейския съюз. В тази връзка извънредното заседание на група „Многообразие Европа“ в Рим на тема „Свободните професии, лост за развитието на Европа: към европейски Манифест на професионалистите“ може да се разглежда като основополагащо за бъдещата дейност на категорията и като принос към новия работен метод на платформите, позволяващи на европейските заинтересовани страни да дадат своя принос към този процес.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society