Категория „Транспорт“

This page is also available in

„Транспорт, който свързва Европа“

Целта на категория „Транспорт“ е да бъде форум за дискусии, който да предоставя нова информация за всички членове на ЕИСК, които се интересуват от свързаните с транспорта въпроси. Всички участници и заинтересовани страни от „транспортната верига“ се приканват да се включат и да споделят своя опит с колегите си. По този начин категорията придава допълнително измерение на дискусиите, провеждани в различните органи на ЕИСК. Тя обикновено провежда заседанията си след всяко заседание на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN), за да разгледа постигнатия напредък и да обсъди всички ключови досиета, които са били внесени в секцията. Освен това всяка година категория „Транспорт“ провежда три извънредни заседания, посветени на конкретни теми. В допълнение нейните членове получават ежедневна информация за развития и въпроси, свързани с транспорта в ЕС. Те имат възможност и да участват в проучвателни посещения, посветени на конкретни теми.