Единен пазар

Въпреки че вероятно е едно от най-големите постижения на ЕС, единният пазар продължава да се сблъсква със сериозни пречки. От 1992 г., когато беше създаден единният пазар, ЕИСК участва активно в усилията за постигане на пълноценното му функциониране за благото на европейските граждани.

Цифровият единен пазар, който представлява едно от най-осезаемите предимства на европейския проект, възстановява и връзката на гражданите с ЕС чрез изграждането на безпрепятствен трансграничен онлайн пазар.