ЕИСК подкрепя Украйна – организираното гражданско общество е солидарно и действа

Членовете на Европейския икономически и социален комитет осъждат необоснованото и непредизвикано нахлуване в Украйна от страна на руското правителство и изразяват своята солидарност с украинския народ, като призовават за решителни действия както на равнище ЕС, така и на национално равнище в дух на единство в този драматичен момент.

На пленарната сесия на 24 март ЕИСК прие резолюция относно „Войната в Украйна и нейното икономическо и социално въздействие“.

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно войната в Украйна и нейното икономическо, социално и екологично въздействие