Нашата работа

ЕИСК изготвя между 160 и 190 становища и информационни доклада годишно. 70% от тях са по сезиране от Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент. 21% са становища по собствена инициатива и информационни доклади, а 9% – проучвателни становища, обикновено по искане на страната, която държи председателството на ЕС.

Освен това Комитетът организира няколко ежегодни инициативи и прояви, посветени на гражданското общество и участието на гражданите, като Наградата за гражданското общество, Дните на гражданското общество, младежката пленарна сесия „Твоята Европа, твоето мнение“ и Деня на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ).

Становища и информационни доклади

Документи

Публикации и други документи

Гражданско общество и участие на гражданите