You are here

Arbetsordning och uppförandekod för EESK:s ledamöter

Mars 2019

Denna version av arbetsordningen och uppförandekoden för EESK:s ledamöter antogs av EESK:s plenarförsamling den 20 februari 2019. Texterna trädde i kraft den 15 mars 2019.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC

See also