Afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie (INT)

This page is also available in

De afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie (INT) houdt zich bezig met een rijke verscheidenheid aan beleidsterreinen die verband houden met de industrie, mededinging, diensten, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en ondernemingen van de sociale economie. Verder voert zij discussies en keurt zij adviezen goed over onderzoek en innovatie, consumentenbescherming, opkomende economische trends zoals de deeleconomie, en het beleid voor de interne markt in het algemeen.

Over kwesties die van bijzonder belang zijn voor de interne markt organiseert de afdeling openbare hoorzittingen om zoveel mogelijk actoren van het maatschappelijk middenveld te raadplegen. Ook organiseert zij sinds 1999 elk jaar de Europese dag van de consument, het meest prominente evenement van het Comité.

De afdeling heeft ook een waarnemingspost Interne Markt (WIM), die de ontwikkelingen op de interne markt volgt en voorstellen doet voor het opheffen van belemmeringen en het aanbrengen van verbeteringen. De tijdelijke studiegroep Ondernemingen van de sociale economie, die ook onder het werkterrein van de afdeling valt, coördineert de standpunten van het Comité over deze steeds belangrijkere economische sector.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence