Afdeling “Interne markt, productie en consumptie” (INT)

De afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie (INT) houdt zich bezig met een rijke verscheidenheid aan beleidsterreinen die verband houden met de industrie, mededinging, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), ondernemingen van de sociale economie en de digitale economie en samenleving. Verder voert zij discussies en keurt zij adviezen goed over onderzoek en innovatie, consumentenbescherming, opkomende economische trends zoals de circulaire economie (de afdeling is nauw betrokken bij het ECESP), en het beleid voor de interne markt in het algemeen.

Over kwesties die van bijzonder belang zijn voor de interne markt organiseert de afdeling openbare hoorzittingen om zoveel mogelijk actoren van het maatschappelijk middenveld te raadplegen. Ook organiseert zij sinds 1999 elk jaar de Europese dag van de consument, een van de meest prominente evenementen van het Comité.

De afdeling heeft ook een waarnemingspost Digitale transitie en Interne Markt, die de ontwikkelingen op de digitale interne markt volgt en voorstellen doet voor het opheffen van belemmeringen en het aanbrengen van verbeteringen.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market