Leden en groepen

Het EESC telt 329 leden uit alle lidstaten, die worden benoemd voor een verlengbare ambtstermijn van vijf jaar. De huidige mandaatsperiode loopt van oktober 2015 tot september 2020. De leden worden door de nationale regeringen voorgedragen en door de Raad van de Europese Unie benoemd. Zij zijn onafhankelijk en oefenen hun ambt uit in het belang van alle EU-burgers. Het aantal leden per land staat in verhouding tot het aantal inwoners van dat land.

De leden verrichten hun werkzaamheden in drie groepen, te weten Werkgevers (groep I), Werknemers (groep II) en Maatschappelijke Organisaties (landbouwers, vrije beroepen, consumenten enz. – groep III). Elke groep beschikt over een eigen secretariaat. De leden bepalen zelf bij welke groep ze zich willen aansluiten.

De leden van het Comité kunnen op vrijwillige basis categorieën vormen die de verschillende sociaaleconomische belangengroeperingen uit het maatschappelijk middenveld in de Europese Unie vertegenwoordigen en bestaan uit leden van de drie groepen.