Vereniging van oud-leden

This page is also available in

Als de ambtsperiode van EESC-leden erop zit, kunnen zij zich aansluiten bij de Vereniging van oud-leden van het EESC. Deze vereniging wordt administratief bijgestaan door de eenheid Griffie. De jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging vindt plaats in het EESC-gebouw. Daarnaast brengt de vereniging ieder jaar een studiebezoek aan de lidstaat die op dat moment het voorzitterschap van de EU bekleedt.

Voorzitter: Roger Briesch

Vicevoorzitter/Penningmeester: Valerio Salvatore

Vicevoorzitter: Henriks Danusēvičs

Samenwerkingsovereenkomst

Download de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Vereniging van oud-leden (EN/FR)

Huishoudelijk reglement

Download het Huishoudelijk reglement van de Vereniging van oud-leden (EN/FR)

Aanmelding

Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor de Vereniging van oud-leden van het EESC (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association