Vereniging van oud-leden

Als de ambtsperiode van EESC-leden erop zit, kunnen zij zich aansluiten bij de Vereniging van oud-leden van het EESC. Deze vereniging wordt administratief bijgestaan door de eenheid Griffie. De jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging vindt plaats in het EESC-gebouw. Daarnaast brengt de vereniging ieder jaar een studiebezoek aan de lidstaat die op dat moment het voorzitterschap van de EU bekleedt.

Voorzitter: Roger Briesch

Vicevoorzitter/Penningmeester: Valerio Salvatore

Vicevoorzitter: Henriks Danusēvičs

Samenwerkingsovereenkomst

Download de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Vereniging van oud-leden (EN/FR)

Huishoudelijk reglement

Download het Huishoudelijk reglement van de Vereniging van oud-leden (EN/FR)

Aanmelding

Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor de Vereniging van oud-leden van het EESC (DE/EN/FR).

Downloads

Newsletter 2023
Newsletter 2022
Newsletter 2021
Newsletter 2020
Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members
Former Members Statutes
Application form for former members association