Vicevoorzitter verantwoordelijk voor de begroting

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Milena Angelova is sinds 2002 secretaris-generaal van de Bulgaarse vereniging voor industrieel kapitaal (BICA). Voor de mandaatsperiode 2018 – 2020 is zij vicevoorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en belast met begrotingszaken. Mevrouw Angelova is lid van het EESC sinds 2007, vicevoorzitter van de groep werkgevers sinds 2010 en lid van de groep Begrotingszaken sinds 2013. Ook is zij sinds 2011 uitvoerend vicevoorzitter van het CEEP.

Als lid van het EESC richt zij zich op de behartiging van de belangen van het bedrijfsleven; het gaat dan om belangrijke kwesties als het kmo-beleid, corporate governance, de kapitaalmarktenunie, de bevordering van diensten van algemeen belang, het terugdringen van bureaucratie, de verbetering van het ondernemingsklimaat, de bestrijding van de grijze economie, de toekomst van werk, discrepanties tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden, enz.

Mevrouw Angelova is sinds 2006 lid van de Bulgaarse SER en staat bekend als actief deelnemer aan de besluitvorming in Bulgarije inzake verbetering van het ondernemingsklimaat. Zij beschikt over grote deskundigheid op het gebied van corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, betere wetgeving, kmo's en de bevordering van ondernemerschap, het beheer van de Europese fondsen, de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden en het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Voor haar toetreding tot de BICA heeft mevrouw Angelova tien jaar lang uitgebreide ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, onder meer bij Italcementi, en in de toeristische sector. Ze is senior onderzoeker aan het Instituut voor economie van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen en was docent aan de Economische Universiteit in Varna. Mevrouw Angelova heeft meer dan 45 wetenschappelijke publicaties op het gebied van marketing en corporate governance op haar naam staan.

Downloads

Dr Milena Angelova