Categorie Vervoer

"Vervoer, dat Europa verbindt"

De eerste doelstelling van de categorie Vervoer is te fungeren als een discussie- en leerforum voor alle EESC-leden die belangstelling hebben voor vervoersaangelegenheden. Alle actoren en stakeholders in de "vervoersketen" worden uitgenodigd om aan dit forum deel te nemen en hun ervaringen met hun collega’s te delen. De categorie zorgt aldus voor een extra dimensie in de discussies die in de verschillende EESC-organen plaatsvinden. De categorie Vervoer komt doorgaans bijeen na elke vergadering van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN) om de gemaakte vorderingen te evalueren en van gedachten te wisselen over belangrijke dossiers die aan de afdeling zijn voorgelegd. Daarnaast houdt de categorie Vervoer drie buitengewone vergaderingen per jaar, die op specifieke thema's zijn toegespitst. Voorts worden haar leden op dagelijkse basis geïnformeerd over Europese vervoersontwikkelingen en -aangelegenheden. Leden hebben tevens de kans om deel te nemen aan specifieke studiereizen.