Rondetafelconferenties voor jongeren over klimaat en duurzaamheid

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

De rondetafelbijeenkomsten voor jongeren over klimaat en duurzaamheid bieden ruimte voor regelmatig, gestructureerd en betekenisvol overleg tussen jongeren en beleidsmakers van de EU. Ze zijn in het leven geroepen na de goedkeuring van het EESC-advies Naar een gestructureerde participatie van jongeren op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

De rondetafelbijeenkomsten van de EU voor jongeren vinden twee keer per jaar plaats en worden georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, in samenwerking met het Europees Jeugdforum, Generation Climate Europe en de Europese Commissie. Elk van deze evenementen gaat over een specifiek onderwerp dat verband houdt met klimaat en duurzaamheid en elke keer komt een groep van ongeveer tien jongerenvertegenwoordigers bijeen met de EU-commissaris wiens of wier takenpakket relevant is voor de discussie.

Een belangrijk kenmerk van de rondetafelbijeenkomsten is het follow-upmechanisme dat is opgezet om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie terdege rekening houdt met de behoeften van jongeren. Na elk evenement doen de jongerenvertegenwoordigers de betrokken commissaris een document met enkele beleidswensen toekomen. De commissaris verbindt zich ertoe om, met de steun van de betrokken DG’s, de maand daarna met een duidelijk schriftelijk antwoord op de beleidswensen te komen. Beide documenten worden vervolgens openbaar gemaakt op de website van het evenement.

Er is geen registratie nodig om de evenementen te volgen, aangezien ze altijd via webstreaming op onze website worden uitgezonden. Bekijk ze live en neem deel aan het debat!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!