Dagen van het maatschappelijk middenveld

Het evenement “Dagen van het maatschappelijk middenveld” symboliseert de samenwerking tussen het EESC en de leden van de Verbindingsgroep die de organisaties en netwerken van het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt.

Dit initiatief draagt bij tot de erkenning van het Comité als bijzondere partner van die organisaties en netwerken op gebieden van algemeen belang zoals ‘dialoog en participatie’ in het licht van artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Het beoogt ook de toegevoegde waarde te vergroten van de politieke dialoog tussen het Comité en de Europese maatschappelijke organisaties en netwerken, in het kader van de totstandkoming van een echte gestructureerde civiele dialoog tussen deze organisaties en netwerken en de Europese instellingen.

In het algemeen dient het evenement “Dagen van het maatschappelijk middenveld” om te wijzen op de bijdrage die maatschappelijk organisaties leveren bij de opbouw van een Europese Unie die beter afgestemd is op de verwachtingen van de burgers.

Voorts is het voor de maatschappelijke organisaties een gelegenheid om te laten zien hoe ze het maatschappelijk middenveld aanzetten tot meer betrokkenheid bij het Europese project op alle niveaus en zo de democratische legitimiteit van de EU-maatregelen en -instellingen kracht bijzetten, in aanvulling op de representatieve democratie.