De afdeling Externe Betrekkingen (REX)

This page is also available in

De kernactiviteit van de afdeling Externe Betrekkingen (REX) is de monitoringhet monitoren van de externe activiteiten van de EU door een dialoog te voeren met organisaties uit het maatschappelijk middenveld in de niet-EU landen en regio's waarmee de EU formele betrekkingen heeft, met name in de kandidaat-lidstaten en in het nabuurschap van de EU. Het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU wordt actief gevolgd door de afdeling REX.

De externe betrekkingen van het EESC worden voornamelijk gevoerd naar aanleidingop grond van mandaten die zijn ontvangen via internationale overeenkomsten die de EU heeft gesloten met derde landen, of via beslissingen die zijn genomen tijdens topontmoetingen van staatshoofden. De afdeling REX werkt samen met ACS-landen, Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, de VS, Canada, Euromediterrane partners, Oekraïne, Georgië, Moldavië, Turkije, de Westelijke Balkan, Rusland, China, Japan en Korea.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023