CATEGORIE VRIJE BEROEPEN

In september 2017 heeft het EESC formeel de categorie “Vrije beroepen” opgericht, waarin EESC-leden zitten die beroepsorganisaties vertegenwoordigen of zelf beroepsbeoefenaars zijn. De leden van deze categorie zijn afkomstig uit zes lidstaten die de noordelijke, zuidelijke, oostelijke en westelijke gebieden van de Europese Unie bestrijken.

De categorie komt driemaal per jaar bijeen om de laatste politieke en wetgevingsontwikkelingen op Europees niveau die van invloed zijn op de uitoefening van de vrije beroepen, te volgen en te bespreken. Voorheen werd deze activiteit uitgevoerd door een categorie waarin ook mkmo’s en de ambachten vertegenwoordigd waren. Het besluit om een aparte categorie voor de vrije beroepen in te stellen getuigt van de inzet voor het eigenlijke doel van de categorie: ervoor zorgen dat de vrije beroepen een gemeenschappelijke grondslag hebben, zodat zij de komende jaren hun potentieel in de Europese Unie kunnen verwezenlijken. In dit verband kan de buitengewone vergadering van de groep Maatschappelijke Organisaties in Rome, getiteld “Vrije beroepen als hefboom voor de ontwikkeling van Europa: op weg naar een Europees manifest van vrije beroepen”, worden beschouwd als het startsein voor de activiteiten van de categorie en als een bijdrage aan de werkmethode van platforms, om de Europese belanghebbenden in staat te stellen een bijdrage aan het proces te leveren.

Elk jaar organiseert de categorie de "Dag van de vrije beroepen" over zaken die een grote impact hebben op de uitoefening van de beroepen, zoals digitalisering en artificiële intelligentie.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society