Categorie Vrije beroepen

This page is also available in

In september 2017 heeft het EESC formeel de categorie "Vrije beroepen" opgericht, waarin EESC-leden zitten die beroepsorganisaties vertegenwoordigen of zelf beroepsbeoefenaars zijn. Deze categorie zal haar werkzaamheden aanvatten op 1 januari 2018. De leden van deze categorie zijn afkomstig zijn uit zes lidstaten die de noordelijke, zuidelijke, oostelijke en westelijke gebieden van de Europese Unie bestrijken. De categorie zal driemaal per jaar bijeenkomen om de laatste politieke en wetgevingsontwikkelingen op Europees niveau die van invloed zijn op de uitoefening van de vrije beroepen, te volgen en te bespreken. Voorheen werd deze activiteit uitgevoerd door een categorie waarin ook kmo’s en de ambachten vertegenwoordigd waren. Het besluit om een aparte categorie voor de vrije beroepen in te stellen getuigt van de hernieuwde inzet voor het eigenlijke doel van de categorie: ervoor zorgen dat de vrije beroepen een gemeenschappelijke grondslag hebben, zodat zij de komende jaren hun potentieel in de Europese Unie kunnen bereiken. In dit verband kan de buitengewone vergadering van de groep Diversiteit Europa in Rome, getiteld "Vrije beroepen als hefboom voor de ontwikkeling van Europa: op weg naar een Europees manifest van vrije beroepen", worden beschouwd als de basis voor de toekomstige activiteiten van de categorie en als een bijdrage aan de nieuwe werkmethode van platforms, om de Europese belanghebbenden in staat te stellen een bijdrage aan het proces te leveren.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society