Asiel en migratie

Een toekomstgericht en alomvattend Europees migratie- en asielbeleid, gebaseerd op solidariteit, is een centrale doelstelling van de Europese Unie. Het migratiebeleid moet leiden tot een evenwichtige aanpak van zowel reguliere als irreguliere immigratie.

Het maatschappelijk middenveld is van cruciaal belang voor het Europese migratiebeleid doordat het een sociale dimensie en meerwaarde toevoegt. Met zijn steun voor vluchtelingen en migranten kan het maatschappelijk middenveld ook bijdragen aan een humaner migratiebeheer en de geslaagde integratie van nieuwkomers. De sociale inclusie van nieuwkomers kan slechts plaatsvinden op basisniveau, zoals op werkplekken en scholen en in organisaties.

Migratievraagstukken worden behandeld door de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) of de afdeling Externe Betrekkingen (REX). Een thematische studiegroep Immigratie en integratie (IMI) werkt onder het toezicht van de afdeling SOC en organiseert evenementen waarbij de rol van het maatschappelijk middenveld op het gebied van migratiebeheer en integratie centraal staat.

De afdeling SOC verzorgt tevens het secretariaat voor het Europees Migratieforum (EMF), dat het EESC samen met de Europese Commissie organiseert. Het EMF is een overlegplatform voor maatschappelijke organisaties en de Europese instellingen over kwesties in verband met migratie, asielbeleid en integratie van onderdanen van derde landen. Hier komen ten minste eenmaal per jaar vertegenwoordigers het maatschappelijk middenveld, lokale en regionale overheden, lidstaten en EU-instellingen bijeen.