Het EESC staat achter Oekraïne — een solidair en actief maatschappelijk middenveld

De leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité veroordelen de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de Russische regering en betuigen hun solidariteit met het Oekraïense volk, waarbij zij in deze dramatische tijd oproepen tot krachtige maatregelen op zowel EU- als nationaal niveau in een geest van eenheid.

Tijdens de zitting van 24 maart heeft het EESC een resolutie aangenomen over de “De oorlog in Oekraïne en de economische, sociale en milieugevolgen daarvan”.

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal (EESC) over de oorlog in Oekraïne en de economische, sociale en milieugevolgen daarvan