Categorie Kmo’s, Ambachten en Familiebedrijven

De categorie Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), Ambachten en Familiebedrijven bestaat momenteel uit leden die tot de groep Werkgevers en de groep Diverse Werkzaamheden behoren.

De groep Werkgevers zorgt voor het secretariaat van de categorie.

Prioriteiten:

De overkoepelende doelstelling van de categorie is toezicht te houden op alle aspecten die verband houden met het kmo-beleid, met bijzondere nadruk op de specifieke behoeften van ambachten en familiebedrijven. Wij willen ons concentreren op deze cruciale economische en sociale actoren.

De afgelopen tien jaar hebben kmo’s bijgedragen tot het ondersteunen van investeringen, terwijl zij erin zijn geslaagd om de werkgelegenheid in stand te houden en, vaak met grote moeite, de financiële restricties van een beperkte kredietmarkt en achterstallige betalingen te overwinnen.

Desalniettemin blijven kmo’s de echte ruggengraat van de Europese economie. De laatste jaren werden ze geconfronteerd met nieuwe economische en industriële ontwikkelingen. Zij zullen in de nabije toekomst voor veel uitdagingen komen te staan. Er is behoefte aan innovatie en digitalisering, beroepsvaardigheden en een gemakkelijkere toegang tot de financiële markten. Overregulering en administratieve lasten moeten sterk worden teruggedrongen.

De achterhaalde definitie van kmo’s moet worden aangepast aan de huidige gediversifieerde aard van dit soort ondernemingen.

Ook het begrip “ambachten” moet worden geherdefinieerd. We moeten ambachtelijke bedrijven gaan beschouwen als bedrijven die maatwerk leveren. De omvang van een bedrijf mag dus niet bepalen of het (wettelijk) als een ambachtelijk bedrijf kan worden geclassificeerd.