Diensten van algemeen belang

Diensten van algemeen belang vormen een van de pijlers van het Europees sociaal model en de sociale markteconomie.

Ze omvatten o.a. huisvesting, water- en energievoorziening, afvalverwijdering en riolering, openbaar vervoer, gezondheidszorg, sociale dienstverlening, jeugd- en gezinszorg, cultuurvoorzieningen en communicatiediensten, waaronder radio en tv, internet en telefonie.

Mede dankzij deze diensten kunnen mensen een waardig leven leiden en wordt ervoor gezorgd dat iedereen recht op toegang tot essentiële goederen en diensten heeft. De diensten zorgen voor gerechtigheid, sociale samenhang en maatschappelijke integratie en dragen bij tot gelijke behandeling van alle EU-burgers.

Zij spelen een wezenlijke rol bij het bevorderen van economische, sociale en territoriale samenhang en duurzame ontwikkeling.

Ook fungeren zij als buffer tegen de schadelijkste sociale en regionale effecten, omdat zij gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat iedereen toegang tot essentiële goederen en diensten moet hebben en dat de grondrechten gewaarborgd moeten worden.

Het EESC heeft een thematische studiegroep Diensten van algemeen belang (TSG DAB) opgericht om de desbetreffende zorgen en standpunten van het maatschappelijk middenveld in kaart te brengen en te verwoorden.

Overkoepelende doelstelling is ertoe bij te dragen dat alle burgers in de EU toegang tot hoogwaardige en betaalbare diensten van algemeen belang hebben.